A www.citrusfa.hu weboldalon található webáruházat Balaton Attila egyéni vállalkozó működteti.

1. A szolgáltató adatai:

Neve: Balaton Attila
Székhelye: 2837 Vértesszőlős, Meredek utca 11.
Egyéni vállalkozói engedélyének száma: 8365024020
Az engedélyt kiállító hatóság megnevezése: Nemzetin Adó-és Vámhivatal központi irányítása
Adószáma: 67840384-1-31
Telefon: +36 06 30 5647646
E-mail cím: attila.balaton@yahoo.ca
Levelezési cím: 2837 Vértesszőlős, Meredek utca 11.
Telephely/üzlet címe: 2837 Vértesszőlős, Meredek utca 11.

2. Fogalmak

szolgáltató: a www.citrusfa.hu internetes címen elérhető webshop.

vásárló: a webshop szolgáltatásainak igénybevétele során megrendelést leadó jogképes természetes vagy jogi személy.

megrendelés: a vásárló ajánlati kötöttséget eredményező kifejezett nyilatkozata valamely termék/szolgáltatás megvásárlására vonatkozóan.

kosár: a megrendelni kívánt terméket vagy termékeket, azok mennyiségét, árát és a megrendelés más lényeges adatait tartalmazó felület.

szerződés: magyar nyelven, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre és rögzítésre, amely aláírás nélkül is érvényes írásos szerződésnek minősül és csak a létrejötte szerinti elektronikus formában hozzáférhető és megtekinthető.

futár: a szolgáltató képviseletében eljáró futárszolgálat.

üzletben történő átvétel: a szolgáltató 1. pontban megjelölt telephelyén/üzletében történő áruátvétel.

3. Vásárlási feltételek

3.1. A szolgáltató regisztráció nélkül biztosítja a webshopban történő vásárlást.

3.2. A weboldalon feltüntetett termékek főbb jellemzőit és a termékeknek az ÁFÁ-t is tartalmazó árát az adott termékhez tartozó adatlap tünteti fel. A honlapon található fotók illusztrációk, amelyek kizárólag a leendő vásárlók megfelelő tájékoztatását szolgálják. Azok nem a szerződés tárgyát képező konkrét növényről/termékről készültek, amelyek így a fotókon feltüntetettektől – a számítástechnikai eszközök sajátosságaiból eredő eltéréseken túl is – bizonyos mértékig eltérhetnek.

3.3. A szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja, azonban a megrendelésre minden esetben a weboldalon a megrendelés elküldésének időpontjában feltüntetett ár az irányadó.

3.4. A webshopban feltüntetett termékek a készlet erejéig rendelhetők. Amennyiben a megrendelt termék a megrendelés időpontjában nincs készleten, erről és a várható szállítás időpontjáról a szolgáltató tájékoztatást ad a vásárló által megadott valamely elérhetőségen.

3.5. A megvásárolni kívánt terméket kattintással lehet kiválasztani, amely így „Kosár”-ba kerül. A megrendelés a „Kosár tartalmának megtekintése” linkre történő kattintással kezdődik. A felugró oldal tájékoztatást tartalmaz a kiválasztott termék mennyiségéről és az áráról. A megrendeléshez a vásárlónak meg kell adnia a nevét, a címét, az értesítési telefonszámát és e-mail címét. A megjegyzés rovat kitöltésével megadhatja a számlázási adatait és a szállítási címét. A megrendelés elküldésének feltétele az „Ellenőrző szám” rovat megfelelő kitöltése is.  

3.6. Amikor a vásárló a „Rendelés elküldése” gombra kattint, a weboldal figyelmezteti a vásárlót arra, hogy a rendelés véglegesítése, azaz a „Rendelés elküldése” gombra történő ismételt kattintás előtt figyelmesen olvassa el a vásárlási feltételeket, azaz a jelen általános szerződési feltételeket, továbbá az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot. A „Rendelés elküldése” gombra kattintással a vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséggel jár. A szolgáltató nem vetette magát alá semmilyen magatartási kódexnek.

3.7. A vásárló a 3.6. pontban említett figyelmeztető felhívás ismeretében tudja elküldeni a megrendelését. A megrendelés sikeres elküldéséről a vásárlót egy felugró üzenet tájékoztatja. Ettől függetlenül a szolgáltató a megrendelés beérkezését követő első munkanap 24. órájáig elektronikus levélben is tájékoztatja a vásárlót a megrendelés beérkezéséről, ami a megrendelés visszaigazolásának minősül. A visszaigazoló e-mailnek a vásárló megadott elektronikus levélcímére történő megérkezésével a szerződés létrejön.

3.8. Amennyiben a 3.7. pont szerinti visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a vásárló megadott e-mail címére nem érkezik meg, úgy a szolgáltató teljesítési kötelezettsége, illetve a vásárló ajánlati kötöttsége bármilyen további nyilatkozat nélkül megszűnik. A szolgáltató nem felelős a teljesítési kötelezettségének megszűnéséért, ha a vásárló által tévesen adta meg az elektronikus levélcímét vagy a helyesen megadott e-mail címére megküldött visszaigazoló e-mail bármilyen, a vásárló érdekkörében felmerülő okból nem jut a vásárló tudomására. Az utóbbi eset elkerülése érdekében a szolgáltató ezúton felhívja a vásárlót a spam (levélszemét) mappájának ellenőrzésére.

3.9. A megrendelések teljesítési határidejét a szolgáltató a webshopban található valamennyi termék tájékoztató lapján feltünteti.

3.10. A vásárló a megrendelt terméket választása szerint az 1. pontban feltüntetett telephelyen/árudában személyesen veheti át vagy kérheti, hogy a szolgáltató terméket futárszolgálat útján juttassa el az általa megadott teljesítési címre.

3.10.1. Amennyiben a vásárló a megrendelt terméket személyesen kívánja átvenni, akkor erre az 1. pont szerinti telephely/áruda nyitvatartási idején belül, előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség. Amennyiben a vásárló az egyeztetett időpontban vagy az azt követő további nyolc napon belül nem veszi át a megrendelt terméket, akkor a szolgáltató a 10. naptári naptól kezdődően további 15 napon át 1.000.-Ft/nap összegű tárolási díjat számít fel, a 16. napon pedig a szerződés a szolgáltató elállása jogcímén megszűnik. A személyes átvétel során készpénzzel történő fizetésre van lehetőség. Az áru személyes átvétele nem jár költséggel.

3.10.2. Amennyiben a vásárló a terméket nem személyesen kívánja átvenni, akkor azt a szolgáltató futárszolgálat útján jut el a vásárlóhoz a következő feltételek szerint.

3.11. A webshopban banki átutalással és utánvéttel történő fizetésre van lehetőség.

3.12. A vásárlót terheli a megrendelt termék által generált szállítási költség és az azzal kapcsolatos díjak, melyeket együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben, a küldemény kézbesítőjének. Ebben az esetben a számlát a csomag tartalmazza.

3.13. A termék tulajdonjoga a vételár teljes kifizetésével száll át a vásárlóra, vagyis a szolgáltató a tulajdonjogát a vételár teljes kifizetésének megtörténtéig fenntartja.

4. Felelősségi szabályok

4.1. A vásárló a 45/2014./II.26./ Korm. rendelet értelmében legkésőbb a kézhezvételtől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, azonban az elállás joga a vásárlót – amennyiben a szerződés tárgya élő növény – a rendelet 29.§-ának d) pontja értelmében nem illeti meg. Az elállási jog az 1 számú melléklete szerinti elállási nyilatkozat minta kitöltésével és a szolgáltatónak az 1. pontban feltüntetett e-mail vagy postacímére történő elküldésével gyakorolható.

4.2. Amennyiben a vásárló még a vételár megfizetése és a kiszállítás megkezdése előtt áll el a szerződéstől, akkor a vásárlással kapcsolatban költség sem a szolgáltató, sem a vásárló oldalán nem merül fel.

4.3. A termék árának megfizetését követő jogszerű vásárlói elállás esetén a szolgáltató köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14. naptári napon belül visszatéríteni a vásárló által kifizetett teljes összeget, beleértve a szolgáltató megbízása alapján felmerült futárszolgálati szállítási költséget is, feltéve, hogy a vásárló a terméket sérülésmentesen szolgáltatta vissza. Ellenkező esetben a szolgáltató igényelheti az ezzel kapcsolatos kárát.

4.4. Elállása esetén a vásárló viseli az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos valamennyi költséget. A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a vásárló részére visszajáró összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta. A szolgáltató a vásárló jogszerű elállásával kapcsolatban visszafizetendő teljes összeget a vásárlás során alkalmazott fizetési módon téríti vissza azzal, hogy a vásárlónak a visszatérítéssel kapcsolatban költsége nem keletkezhet.

4.5. A vásárló a termékkel vagy a szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogását a szolgáltatónak az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken szóban vagy írásban terjesztheti elő.

A telephelyen/üzletben közölt szóbeli panaszt a szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja. A szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni. Ha a panaszt a szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját megindokolni egyúttal tájékoztatni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet vagy az azzal kapcsolatos egyéb dokumentumot, továbbá a panaszra adott választ a szolgáltató köteles öt évig megőrzi. A

4.6. A vásárló a termék minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vásárlói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a vásárló lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A békéltető testületek elérhetősége a bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek honlapon található.

4.7. Hibás teljesítése esetén a szolgáltató a Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti kellékszavatossággal tartozik. A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Két éves elévülési határidőn túl a vásárló kellékszavatossági igényét már nem tudja érvényesíteni. A vásárló a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen vagy a szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont a vásárló köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már vásárló köteles bizonyítani, hogy a vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4.9. Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a vásárló két éves elévülési időn belül érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyidejűleg nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

4.10. A szolgáltató a 151/2003./IX.22./Korm. rendelet hatálya alá tartozó termékeire a jogszabály szerinti jótállást vállalja. A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ha a jótállási igény helytálló, a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Lehetőség van árleszállítás igénylésére, illetve a vételár visszatérítésére abban az esetben, ha sem a termék cseréjére, sem a javítására nincs lehetőség.

4.11. A jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:
– a termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel
– a nyugta vagy számla egy példánya
– a szolgáltató által kiállított jótállási jegy vagy a termékhez mellékelt gyári garancia jegy. 

A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet. A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt.

5. A szolgáltató a szerződés teljesítése körében nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a szolgáltató nem tehető felelőssé.

6. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 /II. 26./ kormányrendelet, a jótállás hatálya alá tartozó termékek esetén a 151/2003/IX.22./Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Vértesszőlős, 2021. május 17.
Balaton Attila, egyéni vállalkozó

Elállási nyilatkozatminta

Kizárólag a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza az alább feltüntetett elérhetőségek valamelyikére. Nem szükséges aláírnia, ha e-mail-ben küldi be.

A vállalkozás adatai

Név: Balaton Attila egyéni vállalkozó
Székhely: 2837 Vértesszőlős, Meredek utca 11.
Levelezési cím: 2837 Vértesszőlős, Meredek utca 11.
Email cím: attila.balaton@yahoo.ca
Telefonszám: +36 30 5647646

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés száma:………………………………………………………….

Termék megnevezése:……………………………………………………….

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A vásárló neve:……………………………………….. A vásárló címe:………………….…………………….